Rabaty na produkty

według ilości

Segmentacja

Klientów

Tymczasowe rabaty, wyprzedaże i promocje

FUNKCJE APLIKACYJNE

„WIELKIE” RABATY

W zależności od ilości zamówionych towarów nowa cena zostanie automatycznie odzwierciedlona w Deale z uwzględnieniem rabatu. Na przykład przy zamówieniu w zakresie od 1 do 50, od 51 do 100, od 101 do 200, klient otrzyma odpowiednio 0%, 10%i 20% rabatu i kupi jednostkę towaru za 100 zł, 90 zł lub 80 zł. Oprócz wskazania ceny na różne wielkości zamówień można również określić cenę minimalną, poniżej której koszt towarów nie spadnie, nawet po zastosowaniu rabatu.

Zachęcaj klientów do dużych zamówień i zachęcaj ich do kupowania więcej!
KATEGORIE KLIENTÓW

Segmentuj klientów i daj każdej grupie własną zniżkę: dla dystrybutorów - 50%, dla handlu detalicznego - 30%, dla indywidualnych przedsiębiorców - 15%.

W karcie Firma / Kontakt w specjalnym polu wskaż, do której grupy klientów należy klient, a specjalna cena zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich jego zamówień.

Przeprowadzenie promocji

Przypisuj tymczasowe rabaty do różnych grup produktów.
Zniżka zostanie naliczona dokładnie na określony przez Ciebie okres,
zostanie ona automatycznie włączona i wyłączona.
Specjalne ceny tymczasowe można przypisać do określonej kategorii klientów.

AUTOMATYCZNE STOSOWANIE W DEALACH

Menedżerowie nie muszą za każdym razem ręcznie obliczać rabatu - w zależności od warunków ostateczny koszt zostanie automatycznie zastosowany do zamówienia klienta!

WAŻNE: Przypisywanie rabatów i wskazywanie warunków kosztu towaru może być tylko administrator lub pracownik, który ma specjalne prawa dostępu do aplikacji. Menedżer działa tylko w CRM (z Dealami, kontaktami, firmami itp.).

FAQ - Często zadawane pytania - Zarządzanie cenami w Bitrix24

WYNIK: 

SZYBKIE I ŁATWE ZARZĄDZANIE RABATAMI

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTÓW

Przeprowadzenie promocji

DOSTOSOWANIE I MODYFIKACJA aplikacji DLA TWOJEJ FIRMY

Każda z naszych aplikacji jest elastycznym rozwiązaniem, które można wykorzystać zarówno w standardowej funkcjonalności, jak i dostosowując ją do celów biznesowych.

Oferujemy nasze usługi optymalizacji aplikacji pod kątem wymagań, celów i zadań Twojej firmy.

WŚRÓD MOŻLIWYCH ZMIAN:

✓ Ustawianie pól i dodawanie pól danych; 

Stworzenie niezbędnych etapów lub procesu biznesowego, który działa na podstawie aplikacji; 

Dostosowanie językowe i krajowe (geograficzne); 

Integracja z innymi systemami; 

Dostosowanie projektu aplikacji; 

Wszelkie zmiany w logice aplikacji i wiele innych.

WYPRÓBUJ RÓWNIEŻ INNE APLIKACJE BITRIX24

Masz jakieś pytania ? Skontaktuj się z nami!